Uroczyste otwarcie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „PROMYK”

1 września odbyło się uroczyste otwarcie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "PROMYK" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Dyrektor Bożena Młynek gorąco powitała wszystkich przybyłych gości i w krótkim wystąpieniu przybliżyła wizję oraz ofertę dydaktyczną nowo otwartego przedszkola. Następnie Pani Wicedyrektor Aneta Krajewska przedstawiła kadrę pedagogiczną, w skład której wchodzą: Kinga Bernard- Podsiadły Sandra Bogusz Kinga Urban- Piotrowska Anna Maj Paulina Michalska Ilona Żak Agnieszka Wrona. Na zakończenie Pani Dyrektor w imieniu własnym i Grona Pedagogicznego podziękowała rodzicom, za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając swoje pociechy pod naszą opiekę i życzyła dzieciom samych sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu. Po części oficjalnej wszyscy mogli obejrzeć piękne i bajkowe sale zajęć i pozostałe pomieszczenia przedszkola. Kolorowe wnętrza placówki z zaciekawieniem oglądali rodzice wraz ze swoimi pociechami. Rodzice byli pod ogromnym wrażeniem samego budynku,a także wyrażali swe zadowolenie z wyboru naszej placówki. Przedszkole stworzone zostało dla dzieci słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 do 8 lat. Przedszkole uruchomione zostało ze środków unijnych z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Przedszkole prowadzi Fundacja PROMYK w partnerstwie ze Szkołą Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim w budynku przy ulicy Słowackiego 19. Dzięki generalnemu remontowi budynek został całkowicie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne. Zostały wymienione i poszerzone wszystkie drzwi, została zainstalowana winda, dobudowana nowa klatka i kuchnia. Sale, stołówka i łazienki zostały dobrze wyposażone i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku przedszkola stworzone zostały idealne warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *