Metoda Marianny Frostig

 
Jedną z metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w koordynacji wzrokowo-ruchowej jest metoda Frostig. Została ona opracowana przez Marianne Frostig – pedagoga, która na podstawie badań i obserwacji w pracy z dziećmi opracowała „Test Rozwojowy Percepcji Wzrokowej” dotyczący różnych poziomów zdolności spostrzegawczych dzieci.
  1. Frostig do pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji wzrokowej i wzrokowo- – ruchowej przygotowała program „Wzory i obrazki”, składający się z trzech zeszytów
z ćwiczeniami o zróżnicowanym poziomie. Każdy z zeszytów zawiera konkretne propozycje ćwiczeń stanowiących zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej. W ćwiczeniach składających się na poziom podstawowy znajdują się zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, w poziomie średnim – zadania rozwijające  orientację w stosunkach przestrzennych, zaś w poziomie wyższym – ćwiczenia integrujące zdolności percepcyjne.
W programie Frostig większą część pracy stanowią zadania z użyciem ołówka i papieru, jednak poprzedzone są one ćwiczeniami wstępnymi, które mają pobudzić ciało do aktywności podczas rysowania. Do ćwiczeń tych zaliczamy m.in. zabawy z wykorzystaniem lustra, elementy gimnastyki, zabawy manipulacyjne, zabawy paluszkowe, wiersze i piosenki połączone z zabawami. Ćwiczenia te prowadzone są równolegle z ćwiczeniami zawartymi w zeszytach ćwiczeń.  Przebieg i rodzaj ćwiczeń w metodzie Frostig zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Celem metody Frostig jest usprawnianie koncentracji uwagi dziecka, ćwiczenie precyzyjności wykonywanych ruchów oraz wytrwałości w wykonywaniu zadań. Jak zauważa autorka metody Frostig : „Ogólnie, celem tych ćwiczeń jest rozwinięcie  i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te mają więc znaczenia dla wszystkich działań wymagających dokładnych ruchów ręki dziecka”.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *