Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. 20 listopada na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Przedszkole PROMYK obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Read more about Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka[…]

Bożena Młynek: Nauka zdalna w szkołach specjalnych to duże wyzwanie

Zgodnie z kolejnymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa nauczanie zdalne w Polsce obecnie obowiązuje na wszystkich etapach szkoły podstawowej, średniej oraz na studiach. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauka zdalna do łatwych nie należy. Każde dziecko z niepełnosprawnością jest inne, potrzebuje indywidualnego podejścia, w tym momencie to na rodzicach spoczywa duża odpowiedzialność Read more about Bożena Młynek: Nauka zdalna w szkołach specjalnych to duże wyzwanie[…]