o nas

Kilka słów o nas

logo
Przedszkole „Promyk” obejmie opieką, zapewni bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci. Będzie wspomagać wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz będzie integrować ze środowiskiem. Będzie realizować indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych dzieci. Umożliwi zdobywanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Będzie współdziałać z rodzicami i wspomagać ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Będzie udzielać dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. Umożliwi rozwijanie kreatywności dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które będą prowadzone w miarę posiadanych środków. Będzie udzielać rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci oraz wspomagać przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Zapewniamy

Bezpłaty pobyt

Zapewniamy bezpłatny pobyt dla każdego dziecka, organizujemy również transport dzieci z miejsca zamieszkania do naszego przedszkola.

Wykwalifikowani terapeuci
Zajęcia rewalidacyjne
Bezpłatne wyżywienie
Dobra zabawa

Poznajmy się

Kim jesteśmy? jak pracujem? O to my: