O projekcie

logoUE

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ,

Działania – RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania – RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych w okresie 09.2016 r. do 06.2017 r. u 24 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym (10dz/14ch), zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu Wnioskodawca upowszechni dostęp do edukacji przedszkolnej tworząc 24 miejsca wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca zamierza rozwijać OWP i tym samym kontynuować w/w działalność przez co najmniej 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu.

Karta_zgłoszeniowa

Regulamin_rekrutacji

 

Każdego dziecko w ramach projektu otrzyma możliwość skorzystania z następujących form wsparcia :

realizacja podstawy programowej

realizacja podstawy programowej

hipoterapii
dogoterapii

dogoterapii

terapii SI

terapii SI

rehabilitacji
zajęcia z psychologiem

zajęcia z psychologiem

zajęcia z surdopedagogiem
zajęcia z tyflopedagogiem
doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych
6Cze2017

„Chociaż mróz w policzki szczypie, chociaż śnieg nam w twarze sypie, nie martwimy się tym wcale. Padaj śniegu, padaj dalej”. Korzystając z uroków tegorocznej zimy systematycznie zabieraliśmy nasze przedszkolaki na zaśnieżony ogród przedszkolny. Zabawa była przednia. Dzieci całkowicie oddawały się zi[…]

6Cze2017

Wszystkie dzieci lubią przebywać na świeżym powietrzu, dlatego gdy tylko pozwala na to odpowiednia pogoda przedszkolaki wychodzą poza teren przedszkola na spacery. Wiosenne spacery są bardzo atrakcyjne dla dzieci, gdyż mają one okazję do poznawania i obserwowania budzącej się do życia przyrody i wys[…]

6Cze2017

W czwartek 15 grudnia w naszym przedszkolu odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez przedszkolaków. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię świąt Bożego Narodzenia. Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbard[…]

6Cze2017

3 listopada w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci z Panem i Panią z Policji. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa: Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, jak ważne jest zapinanie pasów b[…]