Sierpień 28, 2018

Kadra dydaktyczna przedszkola

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu ukończyli studia wyższe z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i kursy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Terapia ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Metoda pracy z dzieckiem autystycznym
 • Język migowy
 • Poranny krąg
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Muzykoterapia aktywna
 • Choreoterapia
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda poznawczo – behawioralna

Specjaliści w naszym przedszkolu posiadają wyższe wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia:

-fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej

-terapii logopedycznej

-terapii integracji sensorycznej

-muzykoterapii

-animaloterapii

-terapii z tyflopedagogiem

-terapii z surdopedagogiem

mgr Bożena Młynek

 dyrektor

mgr Sandra Bogusz

wicedyrektor,nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Sawicka

nauczyciel oligofrenopedagog,

 surdopedagog, 

 tyflopedagog

mgr Monika Borek

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Beata Pietrzak

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Anna Hernes

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Justyna Bitner

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Kinga Bernard-Podsiadły

nauczyciel oligofrenopedagog

nauczyciel j. angielskiego

mgr Ewa Wisłowska

nauczyciel oligofrenopedagog

 

Anna Bil-Sternik

pomoc nauczyciela

mgr Agnieszka Wrona

pomoc nauczyciela

Donata Kzysztek

pomoc nauczyciela

mgr Anna Maj

pomoc nauczyciela

 

mgr Anna Maj

terapeuta SI

mgr Anna Maj

rehabilitacja

 

mgr Marta Sucholewska

logopeda

mgr Paulina Chojnacka

pomoc nauczyciela

mgr Agnieszka Strużyna

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Magdalena Siepietowska

nauczyciel

Barbara Szwagierczak

pomoc nauczyciela

mgr Aneta Borowiec 

psycholog

mgr Dorota Stoltz

hipoterapia, animaloterapia

Administracja:

Mariola Szwagierczak

Maciej Maj

 

Pracownicy techniczni:

Beata Przygoda

Wiesław Szymański

 

Kuchnia/stołówka:

Monika Malińska