Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Procedury bezpieczeństwa

Lista Dokumentów

Lp Nazwa dokumentu Pobierz
1 Procedura monitorowania wejść do i wyjść z przedszkola Pobierz
2 Procedura odbioru dziecka w przypadku rozwodu lub separacji rodziców Pobierz
3 Procedura postępowania na wypadek choroby dziecka Pobierz
4 Procedura postępowania w sytuacji regularnego odbierania dziecka po godzinach pracy przedszkola Pobierz
5 Procedura w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola Pobierz
6 Procedura w przypadku odbioru dziecka przez rodzica pod wpływem alkoholu Pobierz
7 Procedura awaryjna na wypadek pożaru Pobierz
8 Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie przedszkola Pobierz
9 Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją Pobierz
10 Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola Pobierz
11 Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego Pobierz
12 Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem podejrzanego pakunku lub ładunku wybuchowego Pobierz
13 Procedura postępowania w razie wypadku dziecka lub pracownika Pobierz
14 Procedura przyprowadzania dziecka do i odbierania z przedszkola Pobierz
15 Procedura profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu Pobierz
16 Świnka w szkole i przedszkolu – procedura bezieczeństwa Pobierz
17 Szkarlatyna w szkole i przedszkolu – procedura bezpieczeństwa Pobierz
18 Ospa wietrzna w szkole i przedszkolu – procedura bezpieczeństwa Pobierz
19 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu Pobierz
20 Załącznik do procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu Pobierz
21 Załącznik do procedury postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu Pobierz
22 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu Pobierz
23 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia katastrofalnych zjawisk atmosferycznych Pobierz
24 Procedura postępowania w przypadku samodzielnego oddalenia się dziecka z przedszkola Pobierz
25 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankowi Pobierz
26 Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola Pobierz
Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl