Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Kadra dydaktyczna przedszkola

                                                                                                Bożena Młynek

                                                                                                        Dyrektor

                                                                                              Katarzyna Popielarz

                                                                                                     Wicedyrektor

 

                                   Anna Hernes

                    Nauczyciel oligofrenopedagog

                              Edyta Pierzchalska

                              Pomoc nauczyciela

                                   Monika Borek

                  Nauczyciel oligofrenopedagog

                                   Beata Pochylska

                                 Pomoc nauczyciela

                                Marta Cukierska

                   Nauczyciel oligofrenopedagog

                                      Anna Wiecha

                                 Pomoc nauczyciela

                                 Agnieszka Wrona

                 Nauczyciel oligofrenopedagog

                                   Pielęgniarka

                              Donata Krzysztek

                              Pomoc nauczyciela

                        Małgorzata Górczyńska

                Nauczyciel oligofrenopedagog

                          Małgorzata Matyjasik

                             Pomoc nauczyciela

                          Małgorzata Jachimska

                                      Psycholog

                                      Ewelina Jopek

                                          Logopeda

        Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu ukończyli studia wyższe z zakresu:

 

 •  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                                                   

                                Kursy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • Terapia ręki

 • Integracja sensoryczna

 • Metoda pracy z dzieckiem autystycznym

 • Język migowy

 • Poranny krąg

 • Alternatywne metody komunikacji

 • Muzykoterapia aktywna

 • Choreoterapia

 • Metoda Dobrego Startu

 • Metoda poznawczo – behawioralna

 
 

Specjaliści w naszym przedszkolu posiadają wyższe wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia:

Zajęć rewalidacyjnych:                                  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna                        Zajęć w ramach wczesnego                
                                                                                                                                                                           wspomagania rozwoju dziecka:

– Terapia integracji sensorycznej                                                                                                                     – Terapia pedagogiczna
– Terapia autyzmu                                                                                                                                                – Terapia logopedyczna
– Trening umiejętności społecznych                                                                                                               – Terapia integracji sensorycznej
– Korekcja wad postawy                                                                                                                                     – Terapia wzroku
– Korekcja wad mowy                                                                                                                                         – Terapia słuchu
– Terapia słuchu                                                                                                                                                     – Rehabilitacja ruchowa                 
– Terapia wzroku

 

Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl