Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok!!!

BEZPŁATNE

Przedszkole Specjalne „PROMYK” ( od 2,5 do 9 lat)

 Dla dzieci:

– słabosłyszących

– słabowidzących

– z niepełnosprawnością ruchową

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim

– z autyzmem

– z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)

 

ZAPEWNIAMY: 

– najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju

– bezpłatną edukację

– wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI

– indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne

– bezpłatne dodatkowe zajęcia specjalistyczne: Rehabilitacja, Dogoterapia, Hipoterapia i inne

– bezpłatne wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA) – trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek

   – możliwość bezpłatnego dowozu i odwozu dzieci

   – możliwość pobytu od 7:00 do 15:00

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl