Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok!!!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dole strony 

BEZPŁATNE

Przedszkole Specjalne „PROMYK” ( od 2,5 do 9 lat) – grupy liczą od 2 do 6 uczniów
 Dla dzieci:
– słabosłyszących
– słabowidzących
– z niepełnosprawnością ruchową
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim
– z autyzmem
– z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)

Aby dziecko mogło być przyjęte do przedszkola musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną

ZAPEWNIAMY: 

– najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 
– bezpłatną edukację
– wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI
– indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne
– bezpłatne dodatkowe zajęcia specjalistyczne: Rehabilitacja, Dogoterapia, Hipoterapia i inne
– bezpłatne wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA) – cztery posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
– możliwość bezpłatnego dowozu i odwozu dzieci
– możliwość pobytu od 7:00 do 15:00
ILOSĆ MIEJSC OGRANICZONA
 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Specjalnego PROMYK

Karta badania lekarskiego

Deklaracja do ubezpieczenia

Klauzula informacyjna RODO