Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Witamy w Przedszkolu Specjalnym "PROMYK"

        BEZPŁATNE

                 Przedszkole Specjalne PROMYK dla dzieci:

  • – słabowidzących
  • – słabosłyszących
  • – z niepełnosprawnością ruchową
  • – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym 
  • – z autyzmem
  • – z niepełnosprawnościami sprzężonymi np. : lekka z ruchową

Atrakcyjna oferta PROMYKA również w czasie pandemii !!!

Szkoła Zarządzania jako organ prowadzący Przedszkole Specjalne "PROMYK"
od 2016r na stałe współpracuje z Fundacją "PROMYK"

Działalność Przedszkola wynika z zachowania trwałości projektu: "Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czym się zajmujemy:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”   –     Janusz Korczak

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową Przedszkola „PROMYK”. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji, dzięki którym poznacie nasze przedszkole. 

Na naszej stronie piszemy o ofercie zajęć, metodach pracy z dziećmi, prezentujemy ich osiągnięcia. Zamieszczamy również zdjęcia, które pokazują naszą pracę oraz kolorowe, przyjazne dla dzieci przedszkole. 

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. 

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m. in. : sala zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny, sale integracji sensorycznej. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczoną ilość zabawek. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. 

Jak do nas trafić?

Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl