Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Szkoła Podstawowa Specjalna i Przedszkole Specjalne PROMYK jest placówką ciesząca się wieloma sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi dlatego też ciągle rozwija swoje kompetencje. Zapewnia naszym wychowankom jak najlepsze warunki rozwoju, zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji społecznych oraz budowania systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. W codziennej pracy dbamy o rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu, zapewniamy różnorodną aktywność twórczą, ruchową, możliwość samorealizacji oraz osiągnięcia sukcesu przez dziecko.

Kolejnym z podjętych kroków doskonalenia kadry dydaktycznej było szkolenie na temat Komunikacji Interpersolnalnej , serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Cukierskiej za wspaniale przekazaną wiedzę i intensywną pracę  😉

Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl